ชมบทความ "ตลาดต้นไม้ดอดคอม"

Tuesday, July 24, 2012

ประสบการณ์การใช้ "กรีนพลัส" ในฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

ประสบการณ์การใช้ "กรีนพลัส" ในต้นผักฟาร์ม

พี่วิชัยเจ้าของต้นผักฟาร์ม...

"ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์กรีนพลัสส์มาใช้ในฟาร์ม ประสบปัญหาโรครากเน่า และใบจุดจากเชื้อรา ก่อนหน้านั้นพี่วิชัยได้นำจุลินทรีย์น้ำมากำจัดเชื้อรา แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ หลังจากใช้กรีนพลัสแล้วปรากฏว่า โรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อราหายไปแทบทั้งหมด และทำให้รากยาว ขาว ใบใหญ่ ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10-20 % (ขึ้นกับปัจจัยการเพาะเลี้ยงของผู้ปลูกด้วยนะครับ)"

ส่วนวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับ...

ผสมปุ๋ยในสัดส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (ปริมาณมากน้อยขึ้นกับปัจจัยของแต่ละฟาร์มด้วยครับ) ให้ในระบบหลังจากให้ปุ๋ย A B แล้ว 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจับตัวของปุ๋ย

นอกจากน้ำ สามารถผสมน้ำในสัดส่วน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 5-10 ลิตร และใช้สารละลายที่ได้มาแช่เมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มอัตราการรอด และเพิ่มผลผลิตได้อีก

และสามารถฉีดพ่นที่ใบได้เป็นการเคลือบใบให้สวยเงางาม ป้องกันโรคใบจุดได้อีกด้วยครับ

ผลที่ได้รับก็คือ...

รากขาวสวย ใบใหญ่ ผักได้น้ำหนัก ผลผลิตเพิ่มขึ้น ผักใบสวยเงางาม ได้ราคาดีครับ

สนใจสินค้าติดต่อ

gentech999@gmail.comแวะชมฟาร์มผัก "ต้นผักฟาร์ม" ได้ที่นี่ครับ...
http://tree-plus.blogspot.com/2011/07/blog-post.html